Бюджетният излишък до октомври е близо 1,3 млрд. лв.