ОГНЕН АД: Горски пожар изпепели десетки къщи в Калифорния, има жертви