БЕЗ СИН ТАЛОН: Хартиеният документ отпада след обнародване на промените в „Държавен вестник”