След реакция на бизнеса: МОН частично преструктурира местата в университетите