Хиновски: Можем да останем без газ за около година