Кога спират дъждовете и кога ще е най-подходящо за море?