Мерките срещу коронавируса в Гърция може да се вземат и на местно ниво