Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" за актуализацията на бюджета