Георг Георгиев: Номинацията на новия еврокомисар трябва да се обсъжда в по-широк формат