Проверяват психичното здраве на задържания за убийството на Виктория