Коалиционният съвет обсъжда антикризисните мерки.mp4