Пет пъти повече недействителни бюлетини спрямо вота миналата есен