Още един паметник на културата е застрашен от инвеститорски интерес