Александър Йорданов, ЕНП: Има сериозен натиск и върху Македония