Общините ще получат допълнителни средства за подпомагане на самотно живеещите