Стотици изоставени коли събират прах наказателните паркинги