Ощетените в медицинската експертиза могат да се явят на повторна оценка от ТЕЛК