Втори неуспешен опит на съда за начало на делото "Дебора"