Близък на убитата в „Надежда” жена: Тя беше потисната в присъствието на Викторио