Психолог: Селфито е силно изразена форма на нарцисизъм