Изтичали ли са милиони от спорта към свързани лица?