Симидчиев: Вече можем да предвидим как COVID ще мутира