Голяма част от почиващите на морето няма да могат да гласуват