Сделката за „Северен поток 2" ще бъде разгледана от ЕС