Увеличават се жертвите на козметичен продукт в Русия