Комитова: Парите за „Хемус” са във фирмите. Нанков и Аврамова са раздали авансово милиард