Петков: Ще отпуснем средства за здравеопазване, социални пенсии и инвестиции