ТОТАЛНА БЛОКАДА В ИНДИЯ: Как властите следят за изпълнението на мерките?