ИНСПЕКЦИИ ПО МОРЕТО: Спешна проверка след сигнал за унищожена дюна