Три комисии в парламента разглеждат актуализацията на бюджета