Студентите - два пъти по-малко от максималния капацитет в университетите