РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: Как се взима диплома за „магистър“ без „бакалавър“? (II част)