Проверяват за незаконен добив на отпадъци със съмнителна радиоактивност