Обвиняемият за убийството на Дамла се изправи пред съда