Има ли прозрачност при разходването на публичните разходи?