Доц. Калпачки: България е първенец по заболяване и смърност от инсулт