Социлог: Вероятността за съставяне на правителство с третия мандат е близка до н