Инспектори проверяват с какво се отопляват в „Красна поляна”