Църквата срещу честване на Априлското въстание на Великден