„МИСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ”: „Закъснелите” ученици от вечерната гимназия