Управителят на БНБ: Страната ни има капацитет да решава проблеми в трудни условия