Река Скът преля и предизвика воден ад в град Мизия