Ще се разберат ли партиие за актуализацията на бюджета