Д-р Виктор Точков „В темпото на Кари“: За здрави колене поддържайте теглото в норма