Да изминеш с колело 2000 км., за да стигнеш до връх Шипка