Училище се нуждае от средства, за да се превърне в център на туристическо образование