Три коалиции с екзотични имена сформират новото германско правителство