Семейство платило винетка три пъти, не получило нито една