НСИ: 15% от младежите между 15 и 29 години нито учат, нито работят