Новите грации не искат още да ги наричат „златните момичета”